HANDLEIDING

Gebruiksaanwijzing  Laserklem

Bewaar de handleiding zorgvuldig en bij het product, zodat u deze altijd kunt raadplegen.

Gelieve ook bij verhuur of uitleen van de laserklem dit informatieblad bij te voegen.

Bediening en gebruik van de laserklem:

  • Controleer voor het plaatsen van de laserklem de rubber magneten op beschadiging en vervuiling.
  • Schoonvegen bij vervuiling en de magneten vervangen bij beschadiging.
  • Gebruik alleen het handvat om de klem te plaatsen en los te trekken.
  • Bevestig de magneten alleen op vlakke metalen oppervlakken.
  • Overtuig u zelf ervan dat de klem voldoende vast zit om de laser te dragen voordat u deze op de laserklem draait.

Laserklem plaatsen:

  1. Druk de bovenkant van de klem rustig tegen de wand.
  2. Laat dan rustig de onderste magneten tegen de wand klikken.
  3. Controleer of de klem goed vast zit en zet dan de laser boven op de klem. Laat de laser niet eerder los dan totdat u deze met het handvat heeft vastgedraaid. Controleer dan nogmaals of u een sterke deugdelijke bevestiging heeft.

   

Waarschuwing:

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die uit ondeugdelijke bevestiging van de laserklem voorkomt.

Opbergen:

Berg de klem zorgvuldig op en voorkom vervuiling en beschadiging van de magneten.

Tip.     Hang de klem aan de onderkant van de dakbeplating van uw bedrijfsbus.

 

Magnetisme – gevaar voor apparaten:

De gebruikte NdFeB magneten zijn sterker dan “gewone” magneten. Houd daarom een veilige afstand tussen de magneten en alle apparaten en voorwerpen die door magnetisme beschadigd kunnen worden.

Daartoe behoren onder andere maar niet uitsluitend televisie, computer schermen, creditcards, bankkaarten, computers, diskettes en andere informatie dragers, videotapes, mechanische uurwerken, gehoorapparaten en luidsprekers.

Ook pacemakers kunnen door de magneten gestoord worden. In geval van twijfel niet gebruiken.